Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 16 juni 2007

Filip De Man teruggefloten

Het rommelt in de partijtop van het Vlaams belang , alweer . Dit keer is het Filip De Man die de kat de bel aanbindt . Deze week hoorden we De Man op TV-Brussel nog zijn ongenoegen ventileren over de slechte kiesresultaten in Brussel , mede daardoor geven sommige VB'ers uit de partijtop Brussel op als verloren , en dat zint De Man niet .


Voor het kamerlid moet het Vlaams Belang zich communautair Vlaamser blijven opstellen dan de N-VA , inzake waarden en normen rechtser dan de CD&V en inzake vreemdelingen strenger dan Lijst Dedecker. De Man pleitte vandaag in De Standaard voor een doorlichting van het
partijprogramma in de herfst en voor vervroegde bestuursverkiezingen.
Op die manier kan Frank Vanhecke als voorzitter worden herbevestigd, zei hij. Vanhecke verklaarde na afloop van de partijraad dat De Man niet werd teruggefloten maar dat de raad vaststelde dat de vraag zich niet stelt. Filip De Man had echter de indruk dat Vanhecke niet negatief stond tegenover zijn vraag.
De partijraad van het Vlaams Belang heeft geen beslissing genomen over het vervroegen van de voorzittersverkiezing . Frank Vanhecke , de huidige voorzitter van het Vlaams belang werd destijds niet verkozen maar aangesteld door Karel Dillen .


- Flip De Man ziet het aan de schedel
- "Van mij krijgt het Zuiden geen bal"
- "Een moslim kan geen democraat zijn" (video)
- Filip De Man over Obama
.