Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 27 juni 2007

Groen! legt klacht neer bij het CGKR


Na de racistische toespraak van Nico Creces legt Groen ! klacht neer bij Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) .
In een mededeling laat Jan Laeremans (foto) , fractievoorzitter van het Vlaams Belang in de provincieraad, weten dat zijn partij in haar toespraak: "op geen enkele manier een hele bevolkingsgroep heeft willen stigmatiseren, maar wel het beleid van de provincie heeft willen aanklagen dat erin bestaat om zoveel mogelijk eieren te leggen onder alle nieuwkomers, vanwaar ze ook zijn en wat hun gebruiken ook zijn .De uitspraken over de rochelende sportbeoefenaars waren in dit kader louter ironisch bedoeld ".

Ook schiet Laeremans als vanouds op de journalisten en vind de titel “VB'er wil spuwbakken voor rochelende minderheidsgroepen” een toonbeeld van desinformatie . Hij voegde er nog aan toe de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen .

- Oordeel zelf over de toespraak van Nico Ceres (klik hier )
.