Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 28 juni 2007

Het korte geheugen van Filip De Man

Vlaams belanger Filip De Man vind het ongehoord dat een inwoner uit Sint-Niklaas veroordeeld werd tot twee maanden cel en een boete van 1100 euro omdat hij burgemeester Freddy Willockx van Sint-Niklaas opnieuw beledigde (in 2003 werd hij al voor gelijkaardige feiten veroordeeld) . Tussen april 2003 en december 2006 had de man een affiche voor het raam van zijn woning hangen waarop hij Willockx met Hitler vergeleek .
Filip De Man jammert op zijn website " Vlaams Belangers worden voortdurend voor nazi en fascist uitgescholden, misschien moeten wij ook eens werk maken van een klacht?"
De tijd "van eens een klacht neer te leggen " (104 om precies te zijn ) ligt nochtans vers in het Vlaamse geheugen .

Toen collega-VB'er Johan De Mol een proces aanspande tegen de schrijvers van het boek "het gevaar De Mol" sloot Filip De Man zich daarbij aan met een klacht wegens plagiaat (!) van zijn boek ‘De zaak Demol, een commissaris geflikt’ en eiste zo maar eventjes 260.000 euro schadevergoeding .
Johan De Mol was ooit lid van het extreem rechtse front de la jeunesse
( dat genoemd werd in het dossier rond de bende van Nijvel ) maar ontkende dit steevast , pas wanneer De Mol geconfronteerd werd met een kopie van zijn lidkaart gaf hij dit later ook schoorvoetend toe (zie video )


Van de meer dan 100 klachten die verzameld waren door Demol en De Man tegen de auteurs weerhield het Hof van Beroep er uiteindelijk 3 ( meer) .
Het hof beoordeelde citaten uit het officiele benderapport als laster en Johan De Mol mocht geen leugenaar genoemd worden (?) .
Na een procedureslag van zeven jaar stuurde onlangs het hof van cassatie de zaak terug naar het hof van Beroep in Antwerpen .
Filip De Man behoort tot de harde strekking binnen het Vlaams belang en verklaarde ooit in het Vrt programma "de zevende dag" dat moslims onmogelijk democraat kunnen zijn .(zie video)