Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 26 juni 2007

Nico Creces onderstreept racistisch karakter Vlaams belang

Een 20-tal Vlaams-Brabantse provincieraadsleden van diverse partijen hebben dinsdag de raadszaal verlaten uit protest tegen de hatelijke inhoud van een toespraak van Nico Creces (Vlaams Belang).
In zijn commentaar op het beleidsplan van de deputatie suggereerde hij onder meer spuwbakken te subsidiëren "om het onderrochelen
van sporthallen door minderheidsgroepen te voorkomen".
in zijn toespraak uitte hij felle kritiek op "het prinsheerlijk onthaal" dat de overheden in ons land voorzien voor nieuwkomers.

Hij wees hierbij op provinciale tolken in alle wereldtalen, onthaalbureaus, integratiecentra, inburgeringsplatformen, diversiteitsplannen, minderhedenbeleidsplannen ... "en nu ook al een behoeftedekkend aantal slachtplaatsen voor het jaarlijks offerfeest".
"In onze sporthallen kunnen we misschien nog een behoeftedekkend aanbod aan spuwbakken subsidiëren, want in Wemmel hebben ze onlangs moeten vaststellen dat bepaalde minderheidsgroepen voor hun geloof hun speeksel niet mogen inslikken en de sporthal wordt ondergerocheld. En als de mammobiel een deel van de zogenaamd kwetsbare groepen niet bereikt, kunnen we hem misschien groen schilderen en imam-mobiel noemen", aldus Creces.


-
"Ze prostitueert zich voor de islam"
- Vlaams Belang: Karin Milik blijft, Tessa Op De Beeck eruit!
- Negationist en neonazi David Duke te gast bij bodyguard Dewinter
- Racisme in lokaal partijkrantje breekt gewezen VB-voorzitter zuur op (video)
.