Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 23 juni 2007

Vertstrepen blijft in het Vlaams parlement

Jurgen Verstrepen (Lijst Dedecker) behoudt zijn zitje in het Vlaams Parlement. LDD-kopstuk Jean-Marie Dedecker verhuist waarschijnlijk wel naar de Kamer. Beiden werden op 10 juni verkozen in de Kamer. Als ze daar hun zitje innemen, worden ze in het Vlaams Parlement vervangen door een lid van hun gewezen partijen, VB en Open Vld. Verstrepen blijft alvast in het Vlaams Parlement. Dedecker zou dan zijn onervaren fractie in de Kamer gaan leiden.

Ook nog : de naamsverandering van Lijst Dedecker is op de lange baan geschoven. Het was de bedoeling dat de partij na de verkiezingen zou worden omgedoopt tot de Partij van het Gezond Verstand. De partij beseft nu dat LDD een merknaam is geworden die ze niet zomaar mag weggooien. (DM)