Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 29 juni 2007

Vlaams Belang had meeste schijnkandidaten op 10 juni

Meer dan een kwart van de verkozenen van het Vlaams Belang (6 van de 22) in Kamer en Senaat hebben hun mandaat niet opgenomen. De partij heeft daarmee het hoogst aantal 'schijnkandidaten' van alle Vlaamse partijen .De Wakkere Burger, een vzw die werkt rond burgerparticipatie en lokale democratie, strijdt al jaren voor maatregelen die maken dat de kiezer daadwerkelijk bepaalt wie in het parlement komt door onder meer de invoering van het systeem dat kandidaten die effectief verkozen worden op een ander bestuursniveau onmiddellijk hun vorige mandaat verliezen, en door de volledige afschaffing van de aparte lijsten voor opvolgers.

- De onbetwistbare kampioen inzake kiezersbedrog

.