Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 6 juli 2007

minder asielaanvragen in 2006

Vorig jaar werden 11.587 asielaanvragen ingediend in België. Dat is 27,4 procent minder dan in 2005. Het is sinds 1995 geleden dat er zo weinig asielaanvragen in België zijn gebeurd. Na de piek in 2000 (54.220) is het aantal asielaanvragen systematisch verminderd.Een van de redenen is een daling van de asielaanvragen van onderdanen van de nieuwe Europese lidstaten, zoals Slovaken, Roemenen en Bulgaren.

Verder kan men ervan uitgaan dat de centrale ligging van België in Europa een rol speelt, omdat vooral de landen die aan de buitengrenzen van de Europese Unie liggen meer asielaanvragen hebben gekregen. Als gevolg van de daling van het aantal asielaanvragers, zijn niet alle opvangplaatsen opgevuld. Eind 2006 waren er 1.907 nog vrije plaatsen, goed voor 19,4 procent van de totale opvangcapaciteit.

.