Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 9 augustus 2007

Opnieuw Blood & Honour Concert in Vlaanderen

De antifascistische site AFF kon achterhalen dat op 27 oktober ergens in Vlaanderen het zoveelste Blood & Honour-concert georganiseerd wordt . Of dit concert ook nu weer wordt voorafgegaan door een kerkhofbezoek aan gevallen nazi-kameraden (meestal Lommel) is niet geweten . De affiche (foto) waar AFF de hand op kon leggen spreekt van een verzamelen op 27 Oktber tussen 13 en 14h , de plaats waartoe de kaalkopjes zich moeten begeven werd nog niet vrijgegeven .
Daarvoor moeten ze eerst naar een niet-geregistreerd (voorafbetaalde kaart van mobistar) GSM-nummer bellen (zie affiche) , waarschijnlijk telefoneert men pas de dag van het concert zelf .
Na het vorige treffen van Blood & Honour in Vlaanderen pakte Telefacts (VTM) uit met een undercover-reportage over de herdenking bij de graven van SS'ers in Lommel en het concert later op de dag in Mechelen (zie video). Voor de vlaamse politiek meteen het sein om zich achter het wetsvoorstel te scharen van Koen T’Sijen en Claude Marinower . Dat wetsvoorstel zou organisaties als Blood & Honour en Combat 18 buiten de wet plaatsen zodat dergelijke neonazistsche en racistische manifestaties nu ook in Vlaanderen verboden kunnen worden . Na hevig protest van onder meer Vlaams Belangers (zie bv. de Blog van Wim Verreycken ) werd het wetsvoorsel naar de Raad van State verstuurd waarna er niets meer over vernomen werd.

AFF is het zat
.
Voor de antifascistische site AFF is nu de maat vol , vandaag werd een open brief verstuurd naar ondermeer Patrick Dewael (Minister van Buitenlandse zaken ) ,Laurette Onkelinx (Minister van Justitie) en regeringsformateur Yves Leterme .
We citeren uit de ons toegezonden open brief :

- " De ervaring leert dat de Blood and Honour-concerten ongestoord kunnen doorgaan in ons land. Tegenmanifestaties zijn levensgevaarlijk, de politie beperkt zich tot het kijken of het buiten ordelijk blijft, nog nooit is enige poging ondernomen om vast te stellen of die organisatoren geen wetten als op racisme en negationisme overtreden. Een wetsvoorstel van Koen T’Seyen om groepen als Blood and Honour of Bloed-Bodem-Eer-Trouw (BBET) te verbieden werd naar de Raad van State verstuurd waarna er niets meer over vernomen werd. Parlementsleden die hun nek uitstaken tegen neonazistische groeperingen en -concerten (Koen T’Seyen, Claude Marinower en Hilde Claes) zetelen niet meer in het parlement. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael steunt weliswaar de parlementsleden die initiatief nemen om groepen als Blood and Honour te verbieden, maar verzuimt intussen om maatregelen te nemen zoals zijn voorgangers Joseph Michel en Louis Tobback wél deden tegen SS-herdenkingen in Lommel."

De open brief eindigt met :

" Aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie doen wij een oproep om komaf te maken met het ten schande zetten van ons land door internationale neonazi-bijeenkomsten als gepland op 27 oktober 2007. Een wetsvoorstel om neonazi-organisaties als Blood and Honour te verbieden heeft ongetwijfeld haar nut, maar tezelfdertijd zijn maatregelen op korte termijn nodig en mogelijk.
Aan formateur Yves Leterme vragen wij de bekommernissen van al wie zich verzet tegen neonazi-organisaties en -activiteiten mee op te nemen in de regeringsnota en het volgend regeringswerk."

Video : zo ging het er op 10 Maart 2007 aan toe .Ook in Nederland is van plan stappen te ondernemen tegen Blood & Honour en aanverwante organisaties zoals bv.Combat 18 .(Meer)