Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 30 augustus 2007

Raad van State geeft Thielemans gelijk


De Raad van State heeft zich woensdag negatief uitgesproken over het verzoek om het verbod op de anti-islambetoging in Brussel op te heffen.De zaak wordt ook niet doorverwezen naar een Franstalige kamer.In het arrest van de RvS staat te lezen dat het verzoek van Udo Ulfkotte, een van de organisatoren van de anti-islammanifestatie die naar de rechter stapte, werd afgewezen "wegens een gebrek aan niet te herstellen ernstig nadeel". Volgens de RvS is het verzoek dus ongegrond.
De voorzitter noemt het verzoekschrift van Ulfkotte, die dinsdag tijdens de zitting in kort geding werd bijgestaan door Vlott-senator en raadsman Hugo Coveliers, "buitengewoon summier" en "nietszeggend".(DM)


(foto : Coveliers met z'n glazen bol)
.