Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 30 augustus 2007

Stijn Hiers wil recht op religieuze vrijheid .......... in Tibet .

Stijn Hiers (foto) , Vlaams Belang-fractiesecretaris in het Brussels parlement en voorzitter van de afdeling Rotselaar , heeft een voorstel van beslissing ingediend, waarin de gemeente Rotselaar gevraagd wordt haar solidariteit te betuigen met het door China bezette Tibet.

Hiers vraagt dat de gemeente Rotselaar " een positief signaal zou geven, door tijdens de periode van 8 tot en met 24 augustus 2008 – de periode tijdens dewelke de Spelen worden gehouden – aan de openbare gebouwen van de gemeente Rotselaar als teken van solidariteit met het door het socialistische China bezette Tibet in het bijzonder, en de slachtoffers van de Chinese dictatuur in het algemeen, de Tibetaanse vlag zou worden uitgehangen."
Een van de redenen die Hiers hiervoor aanhaalt deed ons bijna de broek afzakken , Hiers verwijt de Chinezen oa. "het ontbreken van het recht op religieuze vrijheid in de socialistische dictatuur China " . Laat Hiers nu net tot de harde kern binnen het VB behoren die de Moslims het liefst vandaag nog België uit wil flikkeren en de Islam een gevaar voor de samenleving noemt , precies dat wat de dictatoriale Chinezen van het Tibetaans geloof (Boeddhisme) beweren . Hiers kwam in okt.2006 voor het eerst in de Rotselaarse gemeenteraad . Onder de schuilnaam 'Knut Noordland' publiceert hij in Vrij Vlaanderen, het ledenblad van de Vlaams Belang Jongeren .De alias ‘Knut Noordland’ verwijst naar de Noorse neonazi Knut Westland, leider van de Noorse Patriottische Eenheidspartij.
Lees ook "de donkere kant van Stijn Hiers " .