Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 6 september 2007

David Van Hecke verlaat Vlaams Belang voor Lijst Dedecker


David Van Hecke (foto) , gemeenteraadslid in Kapelle-op-den-Bos stapt over van het Vlaams Belang naar Lijst Dedecker. Van Hecke werd in 1998 lid van de partij en zat namens de Vlaams Belang Jongeren (VBJ ) een tijdlang in het nationaal partijbestuur.


Hij verlaat het Vlaams Belang omdat deze partij zich volgens hem te veel focust zijn op de 3V's, met name Vlaanderen, vreemdelingen en veiligheid, en te weinig oog heeft voor de hedendaagse economische en sociale vraagstukken.
David van Hecke is na oa. Jurgen Verstrepen ,Monique Moens , Carine Maes , propaganda-maker Fabrice Morreau en nagenoeg alle Westvlaamse afdelingen van VB-kartelpartner Vlott de zoveelste in rij die de overstap van Vlaams Belang naar Lijst Dededecker maakt.
Allen kwamen ze na 2 , 5 ,10 of meer jaren erachter dat het Vlaams Belang racistische trekjes bezit en het programma bitter weinig om het lijf heeft .

- Leegloop bij Vlaams Belang Borsbeek
- Zij gingen hen voor
- Ex-VBers maken overstap naar LDD
- Morel , Forza Flandria en Lijst Dedecker (video)