Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 3 september 2007

De Antwerpse Seefhoek (1988)

Enige tijd terug plaatsten we hier op deze blog reeds een kort fragment uit een panorama-uitzending (1988) over de Antwerpse Seefhoek waarin bewoners aan het woord komen die op z'n zachtst gezegd een aparte kijk hebben op de multiculturele samenleving .

De 30 minuten durende reportage geeft een beklijvend beeld over de achterban waarmee het Vlaams belang (toen nog Vlaams Blok) z'n eerste successen behaalde . De tweede video toont behalve nog meer merkwaardige (racistische) uitspraken jegens allochtonen, ook hoe het Vlaams Blok toentertijd campagne voerde .

Volledige reportage

En hoe het Vlaams blok toentertijd in de Seefhoek
campagne voerde.! Pittig detail : in de onderste video verklaarde Filip Dewinter te walgen van het neonazisme.
4 dagen later werd hij (samen met oa. Vlaams belangers Gerolf Annemans en de onlangs overleden Bert Eriksson) gefilmd op het Duits militair kerkhof in Lommel voor de herdenking van gesneuvelde SS'ers. (zie Filip Dewinter 'walgt' van het Nationaal socialisme ).

- documentaire : "la face cachee du Vlaams blok" (2004 )

- Negationist en neonazi David Duke te gast bij bodyguard Dewinter
- Humor : "White power" (video)
- Björn Roose over kindersterfte in Afrika : "Meer overlevers betekent ook meer voortplanters "

.