Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 20 september 2007

Debie op Al Jazeera


Naar aanleiding van de Anti-Islam betoging in Brussel mocht Bart Debie het nog eens allemaal haarfijn (in gebrekkig engels) uitleggen op Al Jazeera,wat volgens het Vlaams Belang toch een spreekbuis is voor geboefte van allerhande pluimage. Met Debie in de uitzending toe te laten voldeed Al Jazeera voor één keer ruimschoots aan de vooroordelen van het Vlaams Belang.
"Fascist en xenofoob genoemd worden beschouw ik als complimenten" horen we de ex-flik op Al Jazeera verkondigen, waarmee hij in de voetsporen treedt van wijlen Karel Dillen die racist en fascist eveneens eretitels vond.
De opinie van andere gasten in de uitzending noemt Debie op z'n website belachelijk en wereldvreemd. Oordeel zelf .