Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 24 september 2007

Joodse gedenkplaat voor moedige belgen

Het Joods Museum van België (foto) eert morgen in Brussel de Belgische burgers die joden hebben gered tijdens de nazi-bezetting. Bij de onthulling van een gedenkplaat in Brussel worden vertegenwoordigers van de regering en van het Brussels stadsbestuur verwacht. Het Joods Museum heeft ook leerlingen van Ecole Beth Aviv, Athene Ganenou, Athne Mamode en Collge Saint-Pierre van Jette uitgenodigd op de ceremonie. "Wij achten het noodzakelijk om, ter verdediging van de democratische waarden, de herinnering door te geven aan de toekomstige generaties", stelt het museum.

Tot op vandaag zijn 1.443 Belgische burgers geëerd door het Yad Vashem Instituut in Jeruzalem. Zij kregen de eretitel van 'Rechtvaardigen onder de Naties' omdat ze moedig weerstand hebben geboden en gestreden hebben tegen de nazibarbarij. De inhuldiging van de gedenkplaat vindt morgen om 11.30 uur plaats.

(hln)