Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 2 september 2007

Lijst Dedecker vs Vlaams belang

Na de rel over wie nu het meest "freedom of speech" is , zit het er opnieuw bovenarms op tussen Lijst Dedecker en het Vlaams belang . In een interview in Dag Allemaal , waar volksvertegenwoordiger Jurgen Verstrepen uitgebreid aan het woord mocht komen over het extremisme van het Vlaams belang (video) kreeg de voorzitter van het Vlaams Belang Frank Vanhecke een wederwoord. Frank Vanhecke, verklaart in Dag Allemaal van deze week dat Lijst Dedecker in de Antwerpse gemeente van Marie Rose Morel , Schoten, samenwerkt met Lijst Dedecker.

In één adem zegt hij 'dat Verstrepens afwijzing om samen te werken' met het VB een 'indianenverhaal' is want het bewijs ligt in Schoten.
Op de LDD-website neemt Lijst Dedecker afstand van de verklaringen van de voorzitter van het Vlaams Belang en heeft geen weet van alliantie, fractievorming of samenwerking met het Vlaams Belang in de Antwerpse gemeente Schoten . Als tegenzet plaatste Marie Rose Morel op haar site een mail die het tegendeel zou moeten bewijzen (mirror). Wordt ongetwijfeld vervolgd ....

Zie ook "Dedecker over afspringen Forza Flandria"(Video)


- Overstapppers van VB naar LDD
- LDD'er doet het met Voorpost
- Jong Forza Flandria, om stil van te worden....
- Lijst Dedecker stuurt racistische kettingmail rond
- LDD bekent kleur en wordt Vlaams Blok-bis.
.