Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 15 september 2007

"De Wazi"

In Vlaanderen voorlopig nog redelijk onbekend maar in Nederland al goed ingeburgerd, de "Wazi". De term Wazi is een samentrekking van "Wannabe-Nazi" en wordt gebruikt als verzamelnaam voor (meestal autochtone) Nederlandse randgroepjongeren in de leeftijdscategorie van 13 tot 20 jaar, die een voornamelijk uit vreemdelingenhaat bestaande filosofie aanhangen, losjes gebaseerd op neonazisme en extreem nationalisme.


In tegenstelling tot echte neonazi's hebben wazi's zelden een gedegen politieke of historische kennis en de groep wordt dan ook grotendeels in stand gehouden door meeloopgedrag. Kreten als "Holland Volland" en het brengen van de Hitlergroet worden als "stoer" ervaren.

Waar de media tegenwoordig spreken van "Lonsdale-jongeren" wordt over het algemeen meestal "wazi's" bedoeld, wat een veel correctere benaming is, omdat ook andere kledingmerken bij deze groep populair zijn.

Vanaf 2003 is de term "wazi" meer en meer algemeen in gebruik geraakt, met name op diverse Nederlandse internet-sites en -fora. Het Landelijke Meldpunt Discriminatie heeft de media dan ook aangeraden om de term "wazi's" te gebruiken in plaats van "Lonsdale-jongeren", omdat zeker niet iedere Lonsdale-drager zonder meer als wazi kan of mag worden gezien.

Lees ook :
Geschoren, maar niet over één kam
.
"Rechts-extremisme binnen de hardcorecultuur"(bron : Wikipedia)