Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 12 september 2007

Ulfkotte , een naïve journalist of zit er meer achter ?


Is Udo Ulfkotte (foto), de medeorganisator van de anti-Islambetoging die zich afgelopen vrijdag hiervan distantieerde en het hazenpad koos, een naïeve journalist die misbruikt werd door het Vlaams Belang of zat er meer achter ? Huib Riethof, voormalig Amsterdams gemeenteraadslid en wethouder tijdens de jaren zeventig, kent als medewerker van het Duitse Watchblog Islamophobie Ulfkotte beter als geen ander. Voor deze blog maakte hij een portret van Ulfkotte zoals Vlaanderen 'm nog niet kent.Een omstreden journalist

Dr. Udo Ulfkotte was van 1988 tot 2003 journalist bij de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Rond 2000 ontstond er een conflict rond zijn reportages vanuit Afrika, waarbij hij zou zijn omgekocht door Shell. Een proces daarover werd oor zijn werkgever, de FAZ, gewonnen. In 2003 verliet hij zijn journalistieke post, om zich geheel te wijden aan zijn veiligheidsadviesbureau. Intussen had Ulfkotte een roman gepubliceerd (begin-2001), getiteld "Gencode-J", waarin hij de Israëlische geheime diensten, met name de Mossad, scherp aanviel.

Van anti-zionist tot anti-islamist
Na de september-aanvallen van Al-Qaeda in Amerika in 2001, veranderde hij van register. De hoofdvijand van de Europese cultuur was niet meer Israël, doch de Islam. Via de Vereniging "Pax Europa" tracht hij een Europese parlementszetel te behalen om 'Eurabia' te voorkomen. Ondersteuning vond hij bij de anti-vreemdelingenpartij 'Bürger in Wut' uit het Land Bremen, voornamelijk sterk in Bremerhaven.

"Hochschullehrer"?
Ulfkotte poseert ook als "Hochschullehrer" aan de Lüneburg universiteit. Volgens "Pony Hütchen" van 'Politblog', berust dat op een klein aantal seminar-optredens van U. onder de bevoegdheid van een echte professor aan die instelling. Als je zo redeneert, kan ik me ook 'professor' noemen, want ik heb verschillende malen gastdocentschappen vervuld aan nederlandse universiteiten en hogescholen.
Het is nog slechts wachten op een antwoord van de Lüneburg universiteit/Hogeschool op onze vraag, of Ulfkotte's claim huns inziens terecht is.

Demografie als demagogie
Op de Duitse televisie verklaarde hij in mei 2007, dat hij niet zozeer tegen de Islam als godsdienst is, maar, "uit demografische overwegingen", tegen de islamitische verwatering van Europese waarden. Hij is dus een voorstander van het terugsturen van moslim-immigranten: "Er is vrijheid van vestiging", zo zei hij,"maar ook vrijheid van vertrek". Dat komt neer op een oproep to "ethnic cleansing", waarvoor de omschrijving "racistisch" niet ongepast is.


Misbruik rechtssysteem tegen vrijheid van meningsuiting op het Net
In mei-augustus klaagde hij een tiental Duitse bloggers aan, die tegen zijn optreden waarschuwden en dat o.m. als "racistisch" veroordeelden. Samen met "Pax Europa", waarvan zijn vrouw penningmeesteres is, eist hij meer dan 200.000 Euro van hen wegens "belastering". In een voorlopige voorziening hebben Duitse gerechtshoven de verwijdering van de geïncrimineerde blogposten gelast. "Watchblog Islamophobie" is één van de getroffenen. De processen worden later dit jaar verwacht. De advokatenkosten aan de zijde van Ulfkotte blijken moeilijk te dekken. Ulfkotte lanceerde diverse oproepen, maar de respons is blijkbaar klein. Bart Debie van het Vlaams belang verhaalt op zijn blog, dat Ulfkotte zelfs overweegt om zijn Harley-Davidson-mororfiets te verkopen, om alle kosten te dekken.

Internationale solidariteit met bedreigde bloggers nodig
Intussen lopen ook de aangevallen Duitse bloggers ook flinke verdedigingskosten op. Tengevolge van het Duitse rechtssysteem heerst er sterk een sfeer van intimidatie en zelfcensuur. Mij lijkt er, in het belang van alle gebruikers van het internet, veel aan gelegen, dat Ulfkotte en Pax Europa onbevoegd worden verklaard om bloggers te vervolgen wegens het simpele verlinken naar andere blogs (wat BigBerta wordt verweten), of waarde-oordelen uit te spreken over anderen (Berlijner blogger Jochen van "Duckhome", die Ulfkotte "racistisch" noemde). In Keulen is men bezig om een verdedigingsfonds op te zetten.

Ulfkotte erkent "fouten", maar wat gaar hij verder doen?
De 11 septmber-manifestatie in Brussel dit jaar, was blijkbaar oorspronkelijk bedacht door het Brits-Deense SIOE ("Stop Islamisation Of Europe"). Ulfkotte zag er een mooi voertuig in voor zijn Europese ambities. Zoals bekend, werd hij, op zijn beurt, listig gebruikt door Philip Dewinter, om een zoveelste Belgisch taalincident te veroorzaken. Ulfkotte haakte op het laatste moment af, om terug te keren naar zijn gebruikelijke pose van naïeve geleerde. Maar zijn misprijzende en deels volstrekt onjuiste uitspraken over plaatselijke autoriteiten die volgens hem zouden bukken voor onredelijke eisen van moslims, wijzen erop, dat hij de populistische toer goed in de vingers heeft.
Het is afwachten, of de heer Ulfkotte nu opgeeft en een nieuw stokpaard zoekt, dan wel op andere wijze zijn "ethnic cleansing" boodschap gaat uitdragen.

Ik stel in elk geval voor, om geen bod uit te brengen op zijn harley-davidson.

Huib Riethof, medewerker aan "Watchblog Islamophobie" [DE], Brussel.