Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 13 september 2007

Ulfkotte gaat Zwitserse toer op


Nadat Bart Debie eerder al op zijn website een propaganda-filmpje plaatste van de Zwitserse SVP (lees meer) , snelt nu ook Udo Ulfkotte de racistische partij te hulp en steunt hen in hun strijd tegen de Minaretten . Dat wisten onze Duitse collega's van watchblogislamophobie ons te melden.
In een recent artikel schrijven zij dat de Zwitserse SVP enkel tegen de Islam de vrouwvriendelijkheid hoog in het vaandel draagt , want doorgaans is de partij en haar ideeën de vrouwonvriendelijkheid zelve .
SVP-patriarchen helpen rechteloze moslima's.


Jasmin Hutter, lid van het Zwitsers parlement voor de SVP uit Sankt Gall, verklapte in de zondageditie van de Neue Zürcher Zeitung waarom haar macho-partij minaretten uit Zwitserland wil verbannen. "De dochters van Allah hebben geen rechten. Ze lijden onder het juk van de mannen, opgesloten in hun huizen". Hoewel moslimvrouwen in Zwitserland niet onderdrukt worden, wil Hutter met het minaretverbod actief de "bedreigingen, gedwongen huwelijken en verplichte hoofddoeken" bestrijden. "Ik weet zeker dat we veel moslima's een dienst bewijzen door minaretten te verbieden" zegt Hutter, "Alleen een fanatieke minderheid wil minaretten: zij die hun vrouwen onderdrukken".
Hutters partijgenoot Toni Bortoluzzi wees die argumentatie op de jongste Zwitserse Vrouwendag nog af.
"Ik ben een voorstander van ongelijkheid. (…) Ik moet niets hebben van gelijkheidswetten die ons dwingen om ons verlagen tot het niveau van de vrouwen". De nieuwe bezorgdheid van de SVP om vrouwenrechten is een giller en Hutter is haar talent om zichzelf voor schut te zetten zelfs na vier jaar parlement niet verloren. De bekommernis van de SVP om vrouwenrechten in de islam is roerend, alleen is de SVP zelf allesbehalve vrouwvriendelijk. In de SVP-fractie zitten maar 5 procent vrouwen, in het parlement 6 procent, in de Ständeräten en het partijbestuur 0 procent en ook in de SVP-bondsraden zitten 0 procent vrouwen. Cijfers waar de Taliban een punt kan aan zuigen. Ook daarbuiten zijn de gelijkenissen tussen de Taliban en de SVP frappant.
Als het aan hen lag, hadden vrouwen in Zwitserland net zo weinig te vertellen als in een streng islamitisch land. Welke partij stemde tegen het vrouwenstemrecht? Welke partij weerde zich 20 jaar lang hevig tegen de herziening van het uit 1907 daterend Zwitsers huwelijksrecht? Dat schreef tot 1987 onder meer voor dat vrouwen 'de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van hun echtgenoot nodig hadden om een beroep uit te oefenen of een zaak uit te baten'. Vooraan in het protest tegen gelijke vrouwenrechten stond toen al SVP-parlementslid Blocher. In een kerkblad beriep die zich op de bijbel om de leidende positie van de man in de samenleving te verdedigen. Jasmin Hutter: "Ook wie de bijbel citeert om zijn wil op te leggen, is een fanaticus". De Neue Zürcher Zeitung vraagt zich spottend af of Blocher dat ook zo ziet. En wat te denken van het feit dat de SVP samenwerkt met EDU, die zich voor haar ideologie op de bijbel beroept? SVP-Ueli Maurer is als Opus Dei-lid een pilaarbijter eerste klas, en lid van een vereniging die niet bepaald wereldvermaard is om haar ijver voor vrouwenrechten.
Jasmin Hutter lijkt zich daar allemaal niet van bewust, druk als ze het heeft met het verspreiden van verhalen over Joegoslaven die zich in de Zwitserse stegen verschuilen om de Zwitserse vrouwen verkrachten zodra ze er kans toe zien.
Helaas voor Hutter ligt de grootste bedreiging voor Zwitserse vrouwen niet in de steegjes van Sankt Gall, maar binnen de muren van haar eigen partijhoofdkwartier.Behalve de herziening van de huwelijkswet verwees de SVP ook een wet ter bescherming tegen huiselijk geweld naar de prullenmand. De meer dan 1.200 gevallen in het kanton Zürich alleen al in 2004 waren voor de SVP geen reden om 'de staat zich met het gezinsleven van de burgers te laten bemoeien', luidde de argumentatie. De vrouwonvriendelijkheid loopt als een rode draad door de partij. Dank zij de SVP bleef verkrachting binnen een huwelijk of relatie tot 2004 een wetsovertreding, vergelijkbaar met wildplassen, en geen gerechtelijk misdrijf. Ook hier moest de staat zich volgens de SVP niet bemoeien met iets dat volgens hen bij het 'gezinsleven' hoort.

- Bart Debie & de Zwitserse SVP (video)