Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 3 september 2007

Verstrepen moet boete dan toch betalen.

Jurgen Verstrepen zal dan toch de boete van 12.742 euro moeten betalen die hem werd opgelegd door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) voor het uitzenden van politieke radio en televisie via het internet. Hij ging er van uit dat die boete zou vervallen nadat het Vlaams parlement enkele maanden terug een aanpassing aan de mediadecreten goedkeurde, maar kreeg nu toch een dwangbevel in de bus (afbeelding).


Tot voor zijn overstap naar LDD beloofde het Vlaams belang deze boete te zullen betalen met gelden uit de partijkas (daarvoor gaf ze Verstrepen reeds 12500 euro) , of Lijst Dedecker nu de boete voor z'n rekening neemt is niet geweten .

Video : Vanhecke eist 12500 euro terug (Juni 2007)