Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 17 september 2007

Vlaamse Vredesweek


Vrede is meer dan geen oorlog, geen geweld. Vrede is zorg voor elke medemens, is "bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid". Daarom zet de Vlaamse Vredesweek dit jaar de vluchtelingen in de kijker.
Wereldwijd waren het voorbije jaar meer dan 20 miljoen vluchtelingen en andere mensen in nood op de dool. Dat blijkt uit cijfers van het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties.


De ironie wil dat het uitgerekend de derdewereldlanden zijn die het grootste aantal vluchtelingen en IDP's (Internally Displaced Persons) opvangen, stellen de organisatoren van de Vlaamse Vredesweek.
De campagne van dit jaar wordt gedragen door twaalf partners. Die zien het sluiten van grenzen en het opvoeren van controles als inefficiënte maatregelen. Ze vinden dat het opvangbeleid en de behandeling van asielprocedures schromelijk tekort schieten. Alle betrokken landen, zowel de landen waar asielzoekers komen aankloppen als de herkomstlanden, moeten actief aangemoedigd worden om hieraan iets te doen, aldus de organisatoren.
De Vredesweek loopt van 28 september tot 7 oktober.
(hln)