Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 23 oktober 2007

Groningen (Ned.) : 600 jongeren lid van extreemrechtse groepering

In de Nederlandse provincie Groningen komt uit een politierapport naar voor dat ruim 600 jongeren blijken aangesloten te zijn bij rechts-extremistische groepen.
De politie deed in de afgelopen jaren onderzoek naar rechts-extremisme, na een reeks van incidenten in 2004. Een kwart van hen kan bestempeld worden als 'harde kern-leden'.

Deze jongeren zijn niet alleen actief in eigen omgeving, maar onderhouden ook banden met groeperingen elders in het Noorden en zelfs met de internationale en gewelddadige beweging Blood & Honour. Het aantal geweldsincidenten rondom deze jongeren is gestegen en vooral ernstiger geworden.
Het politierapport 'Polarisatie onder jongeren in Groningen' werd besproken met alle Groningse burgemeesters.