Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 12 oktober 2007

Lezersbrief

Als ik aan de toog hang met racistische gasten, dan laat ik ze soms schrikken met volgende uitspraak: 'Maar mannen, denken jullie nu echt dat wij zo verschillend zijn van Marokkanen? Bijlange niet! Wij zijn allemaal Afrikanen! Allemaal. Gij Louis, zijt een Afrikaan. En gij Jozef, ook!' Als ze me dan stom aankijken of een dreun willen verkopen verduidelijk ik mijn stelling: 'Of wist ge dan niet dat de mens afkomstig is uit Afrika en van daar uitgezworven is!?' Gelach en gebulder is mijn deel, maar eigenlijk heb ik toch gelijk! Alle rassen zijn ontstaan of beter gezegd terug te voeren naar een klein gebied in Afrika en hebben zich van daaruit over onze bol verspreid.
Tot hier, waarde Afrikanen, mijn betoog. Schol!

Pierre Renard in Het Nieuwsblad