Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 5 oktober 2007

Morreau stapt uit partijpolitiek na onenigheid met Verstrepen

Fabrice Morreau, de art-director van Filip Dewinter die vlak voor de verkiezingen van 10 juni overstapte naar LDD, is de partijpolitiek zat. Morreau wil zich vanaf nu enkel nog inzetten voor projecten die 'de Vlaamse zaak' ondersteunen, los van elke partij-politiek. Enkele projecten waaraan Morreau denkt zijn oa. Vlaamse koffie, TV-Vlaanderen en het idee van een Vlaamse krant wordt opnieuw vanonder het stof gehaald.

Daarbij zal Morreau nauw samenwerken met VB-politicus Freddy Van Gaever, die al eerder op zoek ging om geldschieters, een redactie en verdelers voor een Vlaamse krant.
Hij trekt de deur van de partijpolitiek gefrustreerd achter zich dicht omdat er volgens Morreau onoverbrugbare zakelijke spanningen gerezen zijn tussen hem en opper-opportunist Jurgen Verstrepen. Die laatste verwijt hij ook elke samenwerking tussen LDD en het Vlaams Belang de kop in te drukken.

"De relatie tussen Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel is te fel verzuurd zodat een samenwerking onhaalbaar geworden is. Zolang zij in de beide partijen zitten is samenwerking een fictie" aldus Morreau.

Wat vast ook mee aan de basis lag om te stoppen met partijpolitiek en hier niet verteld werd, is dat zowel Morreau als Verstrepen elk met hun bedrijfjes achter dezelfde opdrachten bij LDD aanzitten en Verstrepen hoogstwaarschijnlijk aan het langste eind trok.
.