Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 27 oktober 2007

Blood & Honour in Wolfsdonk (Aarschot)

Vandaag was het voor de neonazi's verzamelen geblazen aan het Q8-tankstation langs de autosnelweg Turnhout-Antwerpen in Ranst, dat vandaag dienst deed als 'meetingpoint'. Tussen 13h en 15h vertrokken van daaruit telkens kleine colonnes van zo'n 4 a 10 wagens richting Aarschot waar het herdenkingsconcert voor Ian Stuart Donaldson plaats vond. Na een lange en moeizame achtervolging (sinds VTM in het voorjaar undercover beelden kon maken van een gelijksoortig 'evenement' zijn ze extra op hun hoede) konden we de geheime locatie achterhalen: de voetbalkantine van het Aarschotse gehucht Wolfsdonk , dat vorig jaar al eens dienst deed als 'concertzaal' voor Blood & Honour en hun gevolg. Wat we zagen was een zee aan vreemde nummerplaten, de neonazi's kwamen vooral uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Polen. Met z'n zeshonderd kwamen ze vandaag naar het (voor één keer) gastvrije Vlaanderen afgezakt . (Video)
De Duitse afvaardiging was met 2 gecharterde autocars het best georganiseerd (foto). Opvallend was dat nergens de politie zichtbaar aanwezig was. Op enkele honderden meter van het voetbalterrein stond een anonieme wagen van de federale politie met 2 agenten in burger die een oogje in het zeil hielden, op onze vraag of er zou worden ingegrepen zei één van de agenten 'enkel als er bloed vloeit'. Toen de agenten ter plaatse afstapten om een kijkje te gaan nemen in de kantine, ondervonden zij geen noemenswaardige problemen.


Anders verliep het de VTM-crew en ondergetekende, van zodra men ons zag afkomen met camera in de hand, stormde een vrij geagiteerde neonazi op ons af, met in zijn kielzog enkele concertgangers. De man bleek uit Engeland te komen en maakte deel uit van de eigen security van Blood & Honour. Op een dreigende toon (is er en andere bij zulke verjaardagsfeestjes?) werden we gesommeerd om het terrein onmiddellijk te verlaten.

De securityman, die we naar B&H-normen toch een beetje tenger vonden (max. 60 kg zwaar en 1.65 meter groot, maar dat compenseerde hij ruimschoots door extra hard te schreeuwen), herhaalde steeds weer dat we ons op privaat terrein bevonden en we met onze interviews wel erg grote risico's namen, hij kon dan ook niet instaan voor onze veiligheid. Veel concertgangers zouden ons volgaarne in elkaar timmeren, zo bleek. Redenen genoeg om rechtsomkeer te maken en het gebeuren op 'veilige' afstand gade te slaan.

Dat 'privaat terrein' voor onze neonazi-kaalkopjes een rekbaar begrip is konden we direct daarna ondervinden toen de B&H-schreeuwerd mij en de VTM-cameraploeg nog 's kwam wegjagen toen we 200 meter verder op een private oprit van een plaatselijke bewoner stonden (foto ). Ook de undercoveragent in het anonieme politievoertuig drukte ons enkele malen op het hart om uit de buurt (lees: gezichtsveld) te blijven van de neonazi's. De agent zei ons letterlijk 'wees vrij voorzichtig want als ze u vasthebben kom je er niet vanaf met twee weken hospitaal'.

Buurtbewoners vertelden ons dat het vorige concert geen noemenswaardige problemen met zich meebracht, niemand die we spraken was echter gelukkig met dit soort 'feestjes' in hun achtertuin. 'ze zijn een beetje kierewiet en hebben zeer foute ideeën' was de algemene teneur. Bij enkelen zat de schrik er goed in, een koppel dat kortbij woonde durfde zelfs geen verklaring afleggen uit schrik voor represailles.

De aanwezige pers hield zich eveneens erg gedeisd, er werd enkel nog gefilmd vanuit voorbijrijdende auto's en nergens was de schrijvende pers zichtbaar aanwezig. Een Antwerpse student journalistiek liet zich minder vlug intimideren en opzij zetten, hij trachtte op alle mogelijke manieren dichterbij te komen om foto's en filmbeelden te maken die bestemd waren voor zijn schoolproject. Omdat hij over een veel krachtiger fototoestel beschikte zou hij enkele foto's opsturen, die later online geplaatst zullen worden.

Opmerkelijk

-Regelmatig hoorde ik 'sieg heil' en 'Jude raus' weerklinken in het kleine stadscentrum en in de buurt van het 'verjaardagsfeestje'. Merkwaardig was dat dit nogal vaak gebeurde bij hun aankomst, na het uitstappen werd niet zelden een rechterarm gestrekt en hoorde je de vertrouwde kreten.

-Op de Q8-parking in Ranst waren verschillende neonazi's onder invloed van verdovende middelen, naast mij parkeerden 4 Nederlandse neonazi's hun wagen die achterin helemaal onder de kots bleek te zitten. De twee die vooraan zaten hadden hun maaginhoud kunnen trotseren en deden hun kunstje in de grasberm. In ten minste twee andere geparkeerde wagens werden verdovende middelen gesnoven, de plaatselijk toiletten waren eveneens druk bezet.

- De bedienden van het tankstation maakten tegen ondergetekende en andere aanwezige klanten hun beklag over de 'aparte lichaamsgeur' die de sommige B&H-leden met zich meedragen. Een klant die aan het loket afrekende omschreef het als 'rotte eieren met kattenpis'.
Iedereen knikte instemmend waarna het weer stil werd toen de zaak opnieuw vol liep met B&H-leden.

- Blood & Honour is meer dan een allegaartje van laaggeschoolde jongeren in volle puberteitscrisis, aan sommige wagens konden we zien dat een aanzienlijk deel van hun leden 'goed in de slappe was zit'. Dit werd ook bevestigd door de politie, op de Q8-parking deed een koelwagen van een Duits fruit- en/of groetenbedrijf dienst als 'wachthokje'. Een zwaarlijvige neonazi gaf er de wegrijdende colonnes instructies. Daarbij werd regelmatig een wit papier tevoorschijn gehaald waarop de te volgen route beschreven stond.

-Op amper 20 meter van de neonazi's in Wolfsdonk stonden op een bijveldje enkele jonge kinderen te voetballen, niemand greep in, voor zover wij weten werden ze ook niet lastig gevallen.

Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's'
Video: Blood & Honour in Nederland & België

- Blood and Honour: de dominostenen vallen. Parket overweegt vervolging
- Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem (Video)
- Neo-Nazi's organiseren Hitler-herdenkingen in ons land
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
.