Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 30 oktober 2007

Neonazi's werken grensoverschrijdend

Afgelopen weekend hield Blood & Honour zijn zoveelste herdenkingsconcert in Vlaanderen, daarvoor mobiliseerde B&H neonazi's uit de ons omringende buurlanden . Onderstaand filmpje toont ons hoe Nederlandse neonazi's van de extreemrechtse NVU (Nederland) contacten onderhouden met hun Duitse kameraden. De beelden werden gemaakt in 2006, met medewerking van Constant Kusters (voorzitter Nederlandse Volksunie), Michiel Boerboom (NVU) en John Willemse (Germaanse Jeugd Nederland). Verschillende neonazi's uit dit beeldfragment waren zaterdag eveneens aanwezig in Wolfsdonk.
Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's'
Video: Blood & Honour in Nederland & België

- 'De Nederlandse Centrum Democraten' (1994)
- Blood and Honour in Nederland & Belagië (video)
- Moslim & Vreemdelingenhaat onder jongeren (video)
.