Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 31 oktober 2007

"Ouders bepalen racisme"

Voor haar doctoraatsverhandeling onderzocht de Aarschotse VUB-sociologe Jessy Siongers (foto) bij 6.974 leerlingen uit het vierde en het zesde jaar secundair onderwijs èn hun ouders hoe ze dachten over allochtonen, criminaliteit, democratie en individualisme. "Uit de antwoorden bleek dat kinderen vaak dezelfde houding aannamen als hun ouders. Vooral rond de thema's verdraagzaamheid jegens allochtonen en de aanpak van criminaliteit waren er heel sterke overeenkomsten in attitude", aldus de onderzoekster.
Volgens Siongers geven ouders hun kijk op twee manieren door. Enerzijds via directe socialisatie.

Anderzijds gaan ma en/of pa hun nageslacht naar bepaalde onderwijsvormen of mediavoorkeuren geleiden, die op hun beurt een belangrijke, zij het indirecte, invloed hebben op de houdingen van de jongere. "Ouders en hun tieners vormen weliswaar niet elkaars spiegelbeeld, maar toch drukken ma en pa onmiskenbaar hun stempel op het gedachtegoed en de smaak van hun nageslacht", concludeert ze. Momenteel is Jessy Siongers werkzaam op het onderzoeksproject 'Smaken en houdingen in de symbolische samenleving'.

- Je wordt niet als racist geboren
- Racisme in opmars
- Beheerder Nederlandse website beboet na beledigen moslims
- Nederland: rechts-radicalisme onder jongeren neemt fors toe (video)

(dm)