Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 19 oktober 2007

Vlaams Belang gemeenteraadslid riskeert 3 maand cel na Hitlergroet

Maria Lichtert-De Berlangeer (Vlaams Belang) werd op 8 oktober 2006 verkozen voor de gemeenteraad van Jette. Toen ze op 2 december haar eed aflegde zou ze evenwel de Hitlergroet gebracht hebben (foto) .
Het incident leidde tot een klacht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding bij het Brusselse gerecht en Vandaag mocht de vrouw zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank.
Na het bekijken van de beelden , eiste het Brussels parket 3 maand met uitstel .

"Het is duidelijk dat mevrouw haar rechterarm schuin omhoog stak en dat ze dat weloverwogen en bewust deed", zei de substituut. "Een dergelijke daad tijdens de eedaflegging voor de gemeenteraad is meer dan symbolisch en kan niet ongestraft blijven."
Het gemeenteraadslid werd verdedigd door partijgenoot Bart Siffert die eerst ontkende ('Zij was als kersvers gemeenteraadslid gewoon nerveus') en daarna pleitte dat een Hitlergroet een politiek misdrijf is en dus niet door de correctionele rechtbank kan behandeld worden. De rechtszaak krijgt een vervolg op 21 december, wanneer de burgemeester van Jette als getuige gehoord zal worden.

(Dm)