Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 11 oktober 2007

Vlaams Belang vecht nieuwe anti-racismewet aanVlaams Belang heeft een verzoekschrift tot vernieting van de nieuwe anti-discriminatie- en anti-racismewet aangevochten bij het Grondwettelijk Hof, meldt het hoofd van de Juridische Dienst van de partij, Jurgen Ceder (foto).


"Wij zijn echter van mening dat de nieuwe wet evenmin verenigbaar is met de algemene rechtsbeginselen en de vrijheden opgesomd in de Grondwet, in het bijzonder het legaliteitsbeginsel en het recht op vrije meningsuiting", aldus nog Vlaams Belang.

De partij is optimistisch dat het Hof ook de nieuwe vernietingsverzoeken zal inwilligen.
Vreemd dat een partij die zegt niet racistisch te zijn en zelf regelmatig beroep doet op de anti-discriminatie en anti-racismewet, deze afgeschaft wil zien.

.