Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 11 oktober 2007

Levenslang

Meervoudig racistisch moordenaar Hans van Themsche werd veroordeeld tot levenslang. Noch in de persoon van de beschuldigde, noch uit andere elementen, kon een verzachtende omstandigheid weerhouden worden. Het hof en de jury hielden bij de strafbepaling rekening met de "bijzondere gruwelijkheid van de feiten", die alleen maar als zinloos geweld bestempeld konden worden. De assisenvoorzitter drukte tot slot nog zijn respect uit voor de familie van de slachtoffers. Hij noemde hun waardigheid "opvallend". "Het is een uiting van ware menselijkheid, waar iedereen het hoofd voor moet buigen" besloot de voorzitter.