Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 19 oktober 2007

"Ze noemden me Cheeta"

Manuel Clavel Hernandez is getrouwd met een Leuvense en woont al zeven jaar in Halle bij Brussel. De papa van drie kinderen (twee dochtertjes van 2,5 en 4 en een zoon van 15) wil liever niet met zijn foto in de krant. “Maar ik wil wel getuigen om mensen bewust te maken”, zegt hij.
Eind vorig jaar kon hij via de VDAB met een IBO-contract (contract voor een Individuele Beroepsopleiding) aan de slag bij de firma Luckx een producent van ramen,deuren en garagepoorten in Sint-Pieters-Leeuw.


“Na zes maanden opleiding kreeg ik op 19 maart 2007 een contract van onbepaalde duur. Toch een teken dat de patron tevreden was over mijn prestaties. Ik was de enige zwarte in het bedrijf. De pesterijen begonnen heel subtiel. Mijn stoel aan mijn werkbank werd al eens verplaatst, bijvoorbeeld. Collega’s maakten oerwoudgeluiden en spraken mij aan met Cheeta.”
Maar omdat Manuel Cheeta niet kende, kon hij die roepnaam niet interpreteren.
“Tot ze op een dag een artikel over de 75ste verjaardag van Cheeta op mijn werkbank hadden geplakt. (klik Hier). Ik dacht eerst dat het om de bekende gorilla uit de Antwerpse Zoo ging. Toen bleek het echter om filmster Cheeta, de oude chimpansee uit de Tarzanfilms, te gaan.
Manuel kaartte het probleem bij de meestergast aan. Maar er veranderde niets. Zijn werk begon eronder te lijden. “Ik ben toen naar de grote patron gegaan. Hij geloofde me eerst niet, tot ik hem die Cheeta-pagina toonde. Hola, nu spreken we over iets anders, zei hij kordaat. Hij vroeg of ik excuses wou. Maar ik wou alleen respect. Vanaf dat moment zijn de oerwoudgeluiden gestopt, maar ik voelde me niet meer goed in het atelier. Er was iets gebroken.”
Op 24 september werd Manuel overgeplaatst naar de dienst plaatsing. ‘Een unieke kans’, stond in de brief die hij moest ondertekenen. Anderhalve week later kreeg hij een onvoldoende en volgde zijn ontslag. “Alsof ik mij in die korte tijd heb kunnen bewijzen!”

Volgens Gui Heyrman van het ABVV was die ‘unieke kans’ een listige manier om Manuel te ontslaan. “Ik wil best geloven dat meneer Plantefeve (de zaakvoerder, red.) zelf weinig te verwijten valt. Maar hij verwart oorzaak en gevolg. Hoe wil je dat iemand optimaal functioneert met Cheeta de filmaap op zijn werkbank? Een zwarte een apennaam geven is de ultieme ontmenselijking.”
Manuel gaat nu Spaanse les geven. “Ik wil wel graag in de aluminiumsector blijven werken. Maar niet als aap.”
------------

Recht op antwoord.
Op 19 oktober 2007 werd op deze website een bericht geplaatst onder de kop “Ze noemden me Cheeta”.
Dit artikel geeft het relaas weer van dhr. Manuel Clavel Hernandez, ex-werknemer van de firma LUCKX te Sint-Pieters-Leeuw, die naar eigen zeggen het slachtoffer werd van pesterijen op het werk, al dan niet met racistische grondslag en nadien werd ontslagen. De mensen van de firma LUCKX willen absoluut geen polemiek, maar wensen bij deze krachtens het Recht van antwoord hun verleend bij Wet van 23 juni 1961 enig zakelijk element recht te zetten. De firma LUCKX heeft een rijke familiale ervaring en traditie in het produceren van ramen, deuren en garagepoorten en heeft reeds jarenlang een gevestigde en zéér goede reputatie in haar sector en in haar streek. Sedert jaar en dag stelt de firma LUCKX een negentigtal werknemers tewerk en beschikt zij over alle nodige structuren conform de wettelijke bepalingen terzake teneinde haar werknemers de nodige kanalen ter beschikking te stellen om problemen op de werkvloer te melden. Zo is er binnen de firma LUCKX een syndicale afvaardiging aanwezig en een vertrouwenspersoon in het kader van pesterijen op het werk. Uiteraard wordt hieraan steeds het nodige en passende gevolg aan verleend. De firma LUCKX wenst niet dieper in te gaan op een individueel geschil, daar zij van oordeel is dat de media niet het gepaste forum zijn om deze geschillen op te lossen, doch zij ontkent formeel en ten stelligste dat het ontslag in het individueel geval „Manuel Clavel Hernandez“ om andere redenen zou zijn ingegeven dan het niet vervullen door dhr. Hernandez van de hem opgedragen taak.
Na een post factum onderzoek binnen de firma LUCKX is trouwens gebleken dat de feiten die aan de grondslag liggen van de klacht van dhr. Hernandez, in deze totaal verdraaid zijn en uit hun context gerukt. De firma LUCKX en al haar werknemers distantiëren zich ten stelligste van elke daad van racisme of elke andere vorm van discriminatie.

Dirk Merckx
----------

Red.

Jammer dat 'het passend gevolg' die de firma geeft aan racisme, resulteerde in een ontslag voor de (enige) zwarte werknemer binnen het bedrijf. Dat pesterijen en racisme er uitzonderingen zijn willen we best geloven, doch hier heeft de werkgever op z'n zachtst gezegd alle schijn tegen.
Wie bij een aap-affiche van Cheetah nog twijfelt of het 'al dan niet racisme ' is, heeft het volgens ons niet goed begrepen.

- Feryn discrimineert
- Europees Hof noemt weigering allochtonen aan te werven 'discriminatie'
- VN-rapport: Vlaanderen discrimineert (video)
- Opnieuw interimkantoor in opspraak wegens discriminatie (video)

.