Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 29 november 2007

Debie opnieuw voor de rechter

Gewezen politiecommissaris Bart Debie (Vlaams Belang) verscheen vandaag voor het Antwerpse Hof van Beroep. (atv-nieuws)
Hij moest er zich opnieuw verantwoorden voor afpersing, verduistering, het opstellen van valse processen-verbaal, opzettelijke slagen aan verdachten en het aanzetten tot racisme (klik hier & hier). In eerste aanleg werd Debie -behalve voor de racismeklacht- op alle punten schuldig bevonden en veroordeeld tot 3 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf (Video). Het openbaar Ministerie ging tegen het lichte vonnis in beroep.


Vandaag pleitte de procureur voor een strenge bestraffing, hij vond het onterecht dat Debie in eerste aanleg niet werd veroordeeld voor racisme en meende ook dat hij een te milde straf kreeg die niet in overeenstemming was met de ernst van de feiten.
Hij vorderde opnieuw een effectieve celstraf van vier jaar en een boete van 2.750 euro. Anders dan in eerste aanleg, wil het openbaar ministerie nu ook een ontzetting uit de rechten. Wat meteen het einde betekent voor Debie's politieke carrière. Op z'n website reageert Debie als vanouds, vol verontwaardiging om zoveel onrecht blijft hij zich in de rol van slachtoffer manoeuvreren. Argumenten en bewijzen die hem vrijpleiten heeft Debie naar eigen zeggen in overvloed, doch wegens de complexiteit en de omvang van z'n dossier wenst Debie ze niet kenbaar te maken. Om de rechtsgang zowel 'objectief als sereen' te houden en z'n rechters niet te beïnvloeden wil Debie eigenlijk zo weinig mogelijk over de zaak lossen (mirror), het weerhield hem niet om in tientallen interviews en artikels de slachtoffers valselijk te beschuldigen, de rechters te beschuldigen van vooringenomenheid en er zelfs de hand van burgemeester Jansens in te zien.
Vandaag schrijft Debie 'Verder heeft de media al kunnen vaststellen dat er in het dossier van de Turken plots heel wat twijfel is en dat de Turken zich meer tegenspreken als iets anders'.
Wie of wat die media dan wel mag zijn of waarmee 'die Turken' zich tegenspreken, staat er wederom niet bij. Na een grondige speurtocht doorheen de reguliere Vlaamse media (kranten, tijdschriften en tv) vonden we geen enkel artikel of verwijzing waaruit zou blijken dat Debie voor één keer niet gigantisch uit z'n nek staat te kletsen. Uitspraak binnen vier weken.
(wordt vervolgd)- Bart Debie vangt bot bij Hof van Cassatie
- VB-mandatarissen en hun strafrechtelijk palmares
- Debie (VB) veroordeeld tot vier jaar cel (video)
-“In onmetelijke trouw !”- Het origineel en de copy…
- Burgemeester Janssens over proces Debie (video)
- Strafdossier proces Debie online
.