Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 8 november 2007

Gents hoofddoekendebat

De Gentse gemeente- en OCMW-raadsleden hebben maandag gedebatteerd over het al dan niet invoeren van een verbod op het dragen van hoofddoeken door stads- en OCMW-personeel. Opmerkelijk, gezien er in beide diensten niemand aan een loket werkt met een hoofddoek. In totaal zouden bij de stad en het OCMW een vijftal dames met een hoofddoek ergens anoniem achter een bureau zitten. Het was het Vlaams Belang dat enkele weken voor de federale verkiezingen een motie indiende tegen de hoofddoeken. (foto: Vlaams Belang protesteerde voor het gemeentehuis)


De motie werd toen niet aangenomen, omdat ze in strijd was met een beslissing van gouverneur André Denys. Die had een gelijkaardige motie die in Lokeren was goedgekeurd vernietigd, precies omdat ze gericht was tegen één bevolkingsgroep. De SP.A-burgemeester van Gent, Daniël Termont, wilde destijds het debat niet vlak voor de verkiezingen voeren. Hij vindt het hoofddoekendebat ook 'compleet overbodig'. 'Het zijn alleen extremisten die daar garen willen bij spinnen.'






De allochtone organisatie Divers en Actief bood maandag burgemeester Termont een petitie aan tegen een verbod. Ze zamelden rond de vierduizend handtekeningen in, genoeg voor een burgerinitiatief. De gemeenteraad is verplicht hen een antwoord te geven. "We veroordelen de negatieve motie van het Vlaams Belang", zegt woordvoerder Mohammed El Omari.

.