Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 26 november 2007

Gents hoofddoekenverbod goedgekeurd

Vanavond werd het controversiële voorstel van de Open Vld, dat "uiterlijke tekenen van religieuze, politieke of levensbeschouwelijke aard" verbiedt voor het Gentse stadspersoneel, met een nipte meerderheid goedgekeurd (26 stemmen voor, 23 tegen en één onthouding).
Groen! en het kartel sp.a-Spirit stemden tegen, CD&V-N-VA, Open Vld en Vlaams Belang waren pro.Voor aanvang van de stemming werd aan de deuren van het stadhuis actie gevoerd door een afvaardiging van Spirit. De partij verkondigde haar standpunt: het beginsel van een neutrale overheid
wordt erkend, maar een ambtenaar moet enkel neutraal handelen, er niet neutraal uitzien. Ook Vlaams Belang bracht betogers op de been om het voorstel tot verbod te steunen. In totaal waren zo'n honderd actievoerders aanwezig, onder wie vertegenwoordigers van Groen!, Spirit, Blokbuster en Voorpost.



Opmerkelijk
In de afgelopen 30 jaar kwam op het Gentse stadhuis niet één klacht binnen over het dragen van een hoofddoek bij de stadsdiensten.

Lees meer op Indymedia (Klik hier)