Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 17 november 2007

Racismeklacht tegen tv-brussel

De Nederlandse journalist Arthur Amerongen is het afgelopen jaar undercover gegaan in de Brusselse moslimwereld. Zijn conclusie in zijn boek Bxl Eurabia is niet min: 'Marokkanen haten Belgen en willen niets met ons land te maken hebben. Het is een gevaarlijke gemeenschap, een tikkende tijdbom die elk moment kan ontploffen. Een terreuraanslag komt er zeker en vast.'
Zijn uitspraken in het boek en op TV Brussel (in augustus 2007) stuiten op scherpe kritiek bij de Marokkaanse gemeenschap.

'Die man is écht knettergek. Een echte racist. Een echte Vlaams-Belanger', reageerde Brussels Parlementslid Fouad Ahadir (Spirit) toen boos. 'Zijn boek is puur racistische propaganda. Ik heb momenteel een brief geschreven naar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding om na te gaan of we een klacht tegen racisme kunnen indienen. Ik overweeg alleszins om een klacht in te dienen. Dat is eigenlijk het toppunt dat een Nederlander even naar Brussel komt om te zeggen wat de problemen hier zijn. Het is iemand die de hoofdstad onvoldoende kent. Met wat komt die Nederlander zich hier in Brussel eigenlijk bemoeien?'
Ook de Marokkaanse Malika Abbad, adjunct-kabinetchef bij Cultuurminister Bert Anciaux (Spirit), uitte scherpe kritiek op de uitspraken van Arthur van Amerongen.

'Ik vind de uitspraken totaal absurd. Ik kan aannemen dat hij wel straffe zaken gehoord heeft bij enkele radicale moslims, maar je kan en mag dat toch niet veralgemenen naar een hele Marokkaanse gemeenschap?' zegt Abbad. 'Je hebt uiteraard rotte appels, maar je mag dit toch niet doortrekken naar alle Marokkanen. Van Amerongen heeft echt een foute conclusie gemaakt, dat is duidelijk. Ik denk dat die man eigenlijk zelf heel veel haat heeft tegenover Marokkanen. Dat hij op TV-Brussel op zo'n heftige manier uithaalde naar de Marokkaanse gemeenschap is echt niet normaal. Hij voorspelt ook dat er een terroristische aanslag zal komen. Natuurlijk is er een dreiging voor terreur; daar kunnen we niet omheen en daar moeten we mee leven. Maar of dat morgen of over een jaar zal gebeuren, wie zal het zeggen? Dat is echt koffiedik kijken. We mogen ons vooral niet laten leiden door angstgevoelens.'
Nu, twee maanden, later gaat de antiracismebeweging MRAX (Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme, et la Xénophobie) bij de Raad voor Journalistiek klacht indienen tegen tvbrussel en overweegt ook juridische stappen. Volgens MRAX gebruikte van Amerongen racistische taal, terwijl er te weinig tegengewicht was. Van Amerongen had duidelijk ook een neut teveel op,
Oordeel zelf :

Het bewuste interview op TV Brussel (08- 2007)