Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 22 november 2007

VB-resolutie splitsing België weggestemd

De Vlaamse partijen - behalve Lijst Dedecker - hebben donderdag in de Kamer geweigerd een voorstel van resolutie van het Vlaams Belang over het einde van België in overweging te nemen. Vooraleer voorstellen in de Kamer kunnen worden besproken, dienen ze in de plenaire vergadering officieel in overweging worden genomen. Dat is slechts een formaliteit. Ook alle voorstellen van het Vlaams Belang passeren telkens weer zonder problemen, behalve wanneer het gaat over amnestie. Vlaams Belang-fractieleider Gerolf Annemans hekelde de gang van zaken en had het over een "supreme komedie". Hij wees erop dat zijn partij het voorstel ook in 2005 al indiende en er toen geen vuiltje aan de lucht was. "We hebben willen aantonen dat we geen separatisten zijn. We willen alle kansen geven aan de onderhandelaars en dit stemmen zou daar geen goed aan doen", zei De Crem (Cd&v)

De stemming