Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zaterdag 24 november 2007

VRT 'te links' volgens Vlaams Belang


Het Vlaams Belang roept in een open brief de VRT-top om naar het voorbeeld van de Nederlandse omroep NOS te starten met een kritisch zelfonderzoek.


De VRT discrimineert de partij al jaren, maar wijst de kritiek op haar "progressieve vooringenomenheid" systematisch weg, schrijven partijvoorzitter Frank Vanhecke en fractieleider in het Vlaams parlement Filip Dewinter in hun brief aan gedelegeerd bestuurder Dirk Wauters en hoofdredacteur Kris Hoflack. Ze verwijzen naar een analyse van de fractie in het Vlaams parlement die uitwees dat het Vlaams Belang het met slechts zeven procent van de politieke berichtgeving moet stellen, en naar het feit dat de partij in aanloop van de verkiezingen van 10 juni zoveel mogelijk uit de verkiezingscampagne geweerd werd.
Het Vlaams Belang vraagt dat de VRT zich "in overeenstemming met haar decretale verplichting tot neutraliteit en objectiviteit, gedraagt als de omroep van alle Vlamingen" en alvast start met een kritisch zelfonderzoek.

(dm)