Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 21 december 2007

Hasselts provincieraadslid Bonné van VB naar LDD


Het Hasseltse gemeenteraads - en provincieraadslid An Bonné (foto) ruilt Vlaams Belang in voor Lijst Dedecker "omdat Vlaams Belang steeds vaker extreme standpunten inneemt en mandatarissen monddood maakt". Donné is van mening dat Lijst Dedecker "een gezond rechts alternatief" biedt.(Hln)