Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 11 december 2007

Heibel binnen Vlaams Belang

De voorzittersverkiezingen bij het Vlaams Belang, volgend voorjaar, dreigen uit te draaien op een strijd tussen de clans Dewinter-Annemans en Vanhecke-Morel.
Huidig voorzitter Frank Vanhecke zegt aan De Morgen dat hij 'in principe' kandidaat is om zichzelf op te volgen, een nieuwtje waar Dewinter en Annemans het erg moeilijk mee hebben. "Dit is voorbarig", zegt Dewinter, die niet uitsluit dat hij zelf kandidaat is. Annemans: "Dit wijst op manipulatie. Bij mijn weten ligt er nog helemaal geen piste op tafel."

----
"het vlaams belang is geen blok meer en het is duidelijk dat er verschillende belangen onder dat Vlaams spelen. Maar goed zo zijn ze weer een beetje meer politici zoals alle anderen en partijen zoals alle anderen ipv een voorzitter voor het leven zoals in communistische landen.."
len lavens in De Morgen


(dm)