Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 4 december 2007

Liga voor Mensenrechten wil aanpassing antiracismewet


De Liga voor de Mensenrechten heeft het Grondwettelijk Hof om de vernietiging gevraagd van een artikel uit de antiracismewetgeving.
In mei 2007 werd die wet aangepast, maar volgens de mensenrechtenorganisatie beperkt artikel 21 van die wet te veel de vrijheid van meningsuiting. Liga-voorzitter Jos Van der Velpen (foto) benadrukt wel dat de organisatie een groot voorstander is van de antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving, maar dat ze die wil perfectioneren en effectiever maken.

Volgens de Liga moet het aanzetten tot haat strafbaar blijven en toegepast worden omdat net het aanzetten tot haat directe implicaties heeft. "In artikel 21 van de antiracismewet wordt ook het louter verspreiden van denkbeelden die gegrond zijn op rassenhaat, strafbaar gesteld. Dat gaat voor ons iets te ver. Onaangename, racistische denkbeelden die verspreid worden, moeten niet strafbaar gesteld worden, maar bestreden worden in het maatschappelijke debat", vindt voorzitter Van der Velpen. Het Vlaams Belang dient al geruime tijd systematisch vernietigingsverzoeken in tegen de antiracismewet. Niet om zoals Liga voor de Mensenrechten deze aan te passen, maar om de antiracismewergeving volledig af te schaffen.-In het septembernummer van Aktief, het ledenblad van het Masereefonds, verscheen een interview met Jos Van der Velpen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. In het interview geeft Van der Velpen meer toelichting bij het Vlaams Blok proces, alsook een kort overzicht van de werking van de Liga rond andere thema's.
- Interview (Klik Hier)
.