Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 13 december 2007

Lommel wil Nazi-verbod

De stad Lommel wil een einde maken aan de extreem-rechtse herdenkingen op het Duitse kerkhof in Kattenbos. Het nieuwe reglement wordt in principe in januari ter stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. “We hebben ons gebaseerd op een wetsontwerp van de vorige regering met betrekking tot het verbieden van extreemrechtse organisaties.

Die wet was zo goed als klaar maar is er niet gekomen. Dan hebben we zelf maar het initiatief genomen en de tekst van de bewuste wet op de Lommelse situatie geënt”, legt Burgemeester Walter Cremers (Spa) uit.
Het stadsbestuur kreeg behalve van de kerkhofbeheerder ook van
de Duitse overheid de vraag om iets te ondernemen.

Begin maart nog zakten enkele honderden neonazi’s uit binnen- en buitenland af naar het Duitse Militaire Kerkhof in Lommel voor een bijeenkomst van het extreem-rechtse Blood & Honour (Video). Ook eerder vonden in de Noord-Limburgse gemeente al dergelijke meetings plaats.
Filip Dewinter en Gerolf Annemans, om er maar twee te noemen, waren jarenlang trouwe bezoekers van het Lommels kerkhof. In een recent afgenomen interview met een joods schoolkrantje verklaarde Dewinter
dat hij omwille van 'tactische en strategische overwegingen' geen bezoek meer brengt aan het Duitse kerkhof.

Waar of niet waar: "Filip Dewinter walgt van het
nationaal socialisme"...... oordeel zelf.

Het Anti-Fascistisch Front (AFF) is verheugd over het initiatief van de gemeente Lommel om nazi-herdenkingen te verbieden en zal na goedkeuring van het gemeenteraadsbesluit in Lommel alle Belgische steden en gemeenten vragen eenzelfde initiatief te nemen.

Video: 'Thomas Kuban' undercover bij de neonazi's'
Video: Blood & Honour in Nederland & België


- Blood & Honour in wolfsdonk (Aarschot) 2 (Video)
- Blood & Honour in Schoten (Video)
- Neonazi's werken grensoverschrijdend (video)
- VB-fractievoorzitster samen met Voorpost & SMF op Nazi-bedevaart
- Vlaams Belang moet neo-nazistische leden uitsluiten (video)
- Gemeenteraadslid Vlaams Belang tatoeëert SS-slogans en nazisymbolen
- Dit weekend opnieuw twee Hitler-herdenkingen op Vlaamse bodem (Video)
.