Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 21 december 2007

Vlotte verandering van mening...

Het Vlaams Belang moest om Hugo Coveliers binnen te halen ook een aantal andere figuren binnen nemen. Dat werd VLOTT, een groep waarmee het VB een vorm van 'kartel' vormt als het de partij uitkomt. Niet dat het vlot van Coveliers veel voorstelt, een groot deel trok naar de boot van Dedecker. Maar hier en daar beschikken de aanhangers van de "lijst-Coveliers" binnen het VB toch over verkozenen. Bijvoorbeeld in Hoboken met Karina Leys (foto).

Op de districtsraad van Hoboken werd een motie gestemd tegen de sluiting van een zoveelste postkantoor. Ook Hoboken wordt daar hard door getroffen. Leys presteerde het om tegen de protestmotie te stemmen omdat ze vindt dat de overheid nu eenmaal moet afslanken en als liberaal overtuigd is van de sluiting van postkantoren en het verminderen van de dienstverlening. Dat was net iets té openlijk gezegd en dus werd Leys terug geroepen door VLOTT dat stelt dat het inzake de sluiting van postkantoren altijd met het VB meestemt (alsof dat op andere punten niet het geval is...). Alleszins weten we nu tot wat een stem voor het VB en co leidt: tot steun voor de sluiting van postkantoren! We weten ook wat een mening van VLOTT betekent: als het electoraal niet interessant is, wordt vlotjes van positie veranderd.

(artikel integraal overgenomen van www.internationaalverzet.be )