Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 10 december 2007

Wouter Van Bellingen

Wouter Van Bellingen, de zwarte schepen van Burgerlijke Stand in Sint-Niklaas, zal dit jaar minstens 326 huwelijken hebben voltrokken en breekt daarmee het plaatselijke record. Begin dit jaar werd Van Bellingen wereldnieuws toen drie paren weigerden zich door hem te laten trouwen wegens zijn huidskleur. Als reactie daarop organiseerde Sint-Niklaas op de grote markt een massa-huwelijk waar 626 koppels in aanwezigheid van de zwarte schepen hun huwelijksbelofte hernieuwden (Video)