Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 3 januari 2008

ex-VBer naar LDD

Roland Deneyer, een gemeenteraadslid uit Beersel die verkozen werd op een lijst van het Vlaams Belang maar sinds de installatie van de raad begin vorig jaar als onafhankelijke zetelt, stapt over naar Lijst Dedecker. Sinds 1976 zetelde Deneyer al drie legislaturen in de gemeenteraad van het Vlaams-Brabantse Beersel. Eerst was hij raadslid voor de sp.a, de laatste jaren zetelde hij als onafhankelijk raadslid. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen was hij kandidaat op een lijst van het Vlaams Belang.

Daar stapte hij op omdat hij zich niet kon vinden in een aantal extreme standpunten en het 'eigen volk eerst principe' veel verder gaat dan allochtonen of anderstaligen. Deneyer doelde hiermee op de vriendjespolitiek die binnen het Vlaams Belang heerst.

.