Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

vrijdag 18 januari 2008

"Iedereen legt zowat op deze manier de eed af"

"wanneer men iedere reglementaire eedaflegging van een Volksvertegenwoordiger als een Hitlergroet interpreteert, dan zit het hele parlement – van socialisten over Christen-democraten tot liberalen – wellicht vol met neonazi’s en hitlerfanaten, want zowat iedereen legt zowat op deze manier de eed af".

Filip Dewinter tracht de hoofdredacteurs van Het Nieuwsblad en Het Volk te overtuigen dat volksvertegenwoordigers hun eed zo dienen af te leggen. (let op de grijns van Xavier Buisseret rechts boven op de banken. Met Buisseret liep het later niet zo goed af - VIDEO-)Nieuwkomers Lieve Van Daele en Jenne De Potter, die afgelopen week hun eed aflegden voor het parlement, hebben wat dat betreft nog werk aan de winkel. Het zijn dan ook nog geen doorWinterde politici zoals den Filip, die liet weten dat de twee altijd welkom zijn op één van z'n Lommelse workshops.