Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

dinsdag 8 januari 2008

Lezersbrief

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen zijn twee kopstukken van AEL veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf. Iedereen zal zich herinneren dat na het uitbreken van de incidenten in Antwerpen, in november 2002, in de kamer door een lid van de meerderheid werd uitgeroepen 'Als we geen wet hebben om Abou Jahjah op te pakken, zullen we zo'n wet maken'. Blijkbaar was de rechtbank vindingrijk genoeg om aan die wens tegemoet te komen.
De aanleiding tot de rellen - de moord op de islamleraar Mohammed Achrak- was geen geïsoleerd feit : kort daarvoor was in Brussel een gelijkaardige misdaad gepleegd. En onmiddellijk na de schietpartij was allesbehalve duidelijk dat de moordenaar geestesgestoord was dan wel handelde uit racisme. De woede was met andere woorden volkomen te begrijpen. Ik voel me niet geroepen om mijn sympathie te betuigen aan Jahjah en zijn AEL, maar deze veroordeling lijkt me zonder meer een aanfluiting van de normale rechtsgang in een democratie.
Ter vergelijking : hoe vaak zijn de kopstukken van het VB aanstokers geweest van gewelddadige incidenten ? Zoals bij de bestorming van de IJzerbedevaart, toen onze bruine helden onder leiding van Obersturmbahnführer Wim Verreycken - de man met het fluitje - andere Vlaamsgezinden omverliepen. Op hoeveel foto's is de jonge Filip Dewinter te zien in een gevechtssuituatie met de politie ? Een vonnis dient gebaseerd te zijn op onweerlegbare feiten en de straf moet in verhouding zijn tot de verantwoordelijkheid. Over de rol van Jahjah in de confrontatie met de Antwerpse politie bestaat nog steeds de grootste onduidelijkheid : heeft hij de gemoederen gesust dan wel opgehitst ? De rechter heeft een aantal zinnetjes uit het Arabisch vertaald voorgelezen tijdens zijn uitspraak : wie heeft die uitlatingen gehoord en genoteerd ? Bestaat er bij de Antwerpse politie dan zo'n voorbeeldige kennis van het Arabisch ?
Dit is naar mijn inschatting een politieke uitspraak ons rechtssysteem onwaardig. Iedereen die de mensenrechten hoogacht moet hiertegen protesteren.

Staf De Wilde in Humo