Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

zondag 3 februari 2008

Burgemeester Janssens over proces Debie

Burgemeester Janssens levert doorgaans geen commentaar op gerechtelijke uitspraken omwille van het principe van de scheiding der machten. De "furieuze manier" waarop het Vlaamse Belang de uitspraak van de rechter beoordeelde, doet hem echter van deze regel afwijken. De VB-partijtop had het onder meer over een politiek arrest.
"Wanneer de politie verdachten mishandelt, bewijsmateriaal vervalst, in beslag genomen goederen ontvreemdt en onwettige huiszoekingen verricht, is ze zelf de grootste bedreiging voor de rechtsstaat en voor de democratie", klinkt het scherp. "In plaats van de bevolking te beschermen wordt de politie dan zelf een bedreiging. Een politiecommissaris die dit soort optreden vergoelijkt door te stellen dat het was om 'Antwerpen van uitschot te verlossen', is zelf een onderdeel van de onveiligheid waarvan Antwerpen moet verlost worden. De grootste bijdrage die Bart Debie tot de veiligheid in Antwerpen geleverd heeft, is zijn vrijwillige ontslag uit het korps", besloot Janssens.UPDATE

Bart 'penalty' Debie blijft hevig om zich heen schoppen en dient nu klacht in tegen burgemeester Janssens. Volgens de veroordeelde crimineel begint Janssens tijdens zijn haast 'psychopathische oorlog' tegen hem, nu ook al 'leugens en laster' te verspreiden. Toch denkt het veroordeelde VB-gemeenteraadslid er niet aan om het arrest op zijn site te plaatsen, wie het doorleest begrijpt wel waarom...

-Arrest Debie online
-Een brief. Voor wie ? Voor Bart Debie!