Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

maandag 11 februari 2008

“Cirkels van Stilte” in hele land.

“Cirkels van Stilte” is een campagne die zich in Vlaanderen, Brussel en Wallonië uitbreidt. Ze werd enkele weken geleden opgestart in Brussel door het “Comité des Voisins” dat de strijd van de mensen zonder papieren ondersteunt. Het idee achter de “Cirkels van Stilte” is eenvoudig. Omdat i.v.m. regularisatie dossiers zowat alles gezegd is en de regering doofstom blijft, deze beweging.


Een mens kan verplicht worden in de illegaliteit te leven. Toch is elk waardig individu nooit “illegaal”. Nochtans is het woord “illegaal” ingeburgerd. Let op, uit simpele woorden kunnen onmenselijke daden groeien. We gebruiken de term “mensen zonder papieren”. De “Cirkels” worden georganiseerd uit protest en uit solidariteit met deze mensen, hun gezinnen, hun kinderen. Schrijnend voorbeeld zijn de 161 mannen, vrouwen en kinderen die op dit ogenblik anoniem zitten te verkommeren in een Brussels leegstaand gebouw. Er worden in geheel België wekelijks “Cirkels” gevormd. Symbolische manifestaties in steden en gemeenten, klein en groot.

Begonnen in Brussel waren er een week later al in 6, 7 Waalse steden en gemeenten “Cirkels”. Vorige week startte Antwerpen, op de Groenplaats. Aan deze acties nemen ook de mensen zonder papieren deel. Wat moed vergt. Wat hen trots maakt. In Antwerpen vormen ze de meerderheid. Het gaat om hun rechten en de strijd tegen discriminatie, racisme en extreem rechts. “Cirkels van Stilte” is een echte basisbeweging waar blijvend mensen kunnen rond gemobiliseerd worden. Om na te denken, info avonden te organiseren en deel te nemen aan de geplande grote betogingen

Deze “Cirkels van Stilte” hebben elke woensdag gelijktijdig in het hele land plaats, van 18 u tot 19 u. Op een symbolische plek.

De volgend “Cirkel van de Stilte” in Antwerpen, heeft plaats op woensdag 13 februari om 18 u op het Conscienceplein, nabij de Grote Markt.


-http://www.papieren-papiers.be
-http://www.udep-antwerpen.be .
-http://www.basta-online.be
-[Fotoreportage] “Cirkels van Stilte”

(ons toegezonden door J.D.)