Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 27 februari 2008

De geschiedenis van de wereld van morgen
Rik Coolsaet :


De wereld is altijd in verandering. Maar soms is onze wereld meer dan gebruikelijk in beweging. Als velen het gevoel hebben dat te veel te snel beweegt, voelt het aan alsof we met z’n allen in een stroomversnelling beland zijn. Dat is ook in de afgelopen dertig jaar het geval geweest, zowel in de grote omgeving van de wereldpolitiek als in de kleine omgeving om ons heen.
Tussen beide bestaat immers geen waterdicht schot. Onzekerheid over de toekomst was het meest voorkomende kenmerk, op alle continenten.
Vastklampen aan identiteit was daarom zo’n veel voorkomend verschijnsel – vaak niet in positieve zin. Misschien is het allemaal nog niet helemaal duidelijk, maar de wereld van morgen wordt langzamerhand opnieuw ‘leesbaar’. Het schuim van de stroomversnelling van de geschiedenis begint immers stilaan op te lossen.
Langzamerhand ontwaren we de contouren van de wereld die ons de komende jaren – of decennia – tegemoet zal treden.
Het beloven woelige tijden te zullen worden. Angst is een slechte gids in woelige tijden.
Helder denken is een betere leidsman, want de krachten die nu aan het werk zijn, zijn dezelfde als die van weleer.
De ‘moeder van alle politiek’ zal meer present zijn dan ooit: ongelijkheid – in macht, inkomen of kansen – zal weer de motor worden van de politiek. En onbehagen zal zich omzetten in ongenoegen.
Is de maakbare samenleving terug van weggeweest ?


- Rik Coolsaet kwam deze avond zijn boek voorstellen in de Gentse Vooruit, met aansluitend een debat (meer)

De vrees voor de andere, integratie en solidariteit

- De geschiedenis bereidt haar gerechten nooit volgens hetzelfde recept.'
- Racisten hebben ongelijk