Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

donderdag 28 februari 2008

Gemeenschapssteun voor schoolreizen naar concentratiekampen ?

Marie Arena, de minister-president van de Franse Gemeenschap, wil dat de schoolreizen naar voormalige concentratiekampen vanaf nu financiële steun krijgen van de cel 'Démocratie ou Barbarie' van het departement onderwijs van de Franse Gemeenschap.
Minister van Defensie Pieter De Crem (Crembo) maakte onlangs een einde aan het busvervoer naar de voormalige concentratiekampen, maar gaat nu toch het project van de Vrijheidstrein steunen, waarbij honderden jongeren uit het hele land van 10 tot 14 april naar de vroegere uitroeiingskampen Buchenwald en Dora in voormalig Oost-Duitsland reizen.

kamp Buchenwald: Tranen alleen zijn niet genoeg- Auschwitz. Waar Minister De Crem geen jongeren nog naartoe wil voeren.
- Michael Palin in Auschwitz
(video)