Het smerige alternatief ....

Het fundamentele verschil tussen het Vlaams Blok/Vlaams Belang en andere partijen is dat het Vlaams Belang mensen wil uitstoten uit onze samenleving, de maatschappij wil 'uitzuiveren', de bestaande diversiteit wil reduceren tot het 'eigen volk'. Dat programma probeert het Vlaams Belang met alle middelen te verwezenlijken. Met democratische middelen als het kan, maar meestal aangevuld met intimidatie en geweldpleging. Het valt niet uit te sluiten dat daarbij uiteindelijk openlijke terreur en staatsgeweld zouden kunnen gebruikt worden.

woensdag 20 februari 2008

hoofddoekverbod nu ook op Leuvense agenda

Het Vlaams Belang heeft op de Leuvense gemeenteraad van maandag 25 februari een voorstel op de agenda gezet tot invoering van een hoofddoekverbod voor het stadspersoneel. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) wees al enkele weken terug in een interview een verbod van de hand.
"Er moet zelfs niet over gedebatteerd worden want ik wil in de gemeenteraad geen discussies over religie".

Groen! bood kort daarop aan een wisselmeerderheid te leveren om een dergelijk verbod tegen te houden. Ook Spirit kondigde vandaag aan tegen een verbod te zullen stemmen. "We vinden dat vrouwen zelf moeten kunnen kiezen of ze een hoofddoek dragen. Een hoofddoek verbieden is even erg als een hoofddoek verplichten. We hopen dat de gemeenteraad maandag een duidelijk signaal van verdraagzaamheid geeft, een signaal ook dat onze stadsdiensten gerust wat diverser mogen worden dan ze vandaag zijn".

- 'Er was geen probleem, Janssens heeft er in Antwerpen een uitgevonden'
- Open Vld en Cd&v blijven Vlaams Belang achterna hollen (video)
- "Ze prostitueert zich voor de islam"
- Gents hoofddoekenverbod goedgekeurd (video)
- Bewakingsfirma zet receptioniste die hoofddoek draagt aan de deur
- Nederlandse Juf draagt Hoofdoekje : Slachtofferhulp voor leerlingen en juf geschorst
.